[Ski Wake Těrlicko - fotografie]
[Ski Wake Těrlicko - fotografie]
[Ski Wake Těrlicko - fotografie]
[Ski Wake Těrlicko - fotografie]
[Ski Wake Těrlicko - fotografie]
[Ski Wake Těrlicko - fotografie]

Ceník služeb

Pro lepší přehled jsme ceník rozdělili do kategorií. Vyberte si podle vašich představ, která varianta vám bude nejvíce vyhovovat, nebo si nechte poradit přímo na místě. Máte-li zájem o permanentku, coby pěkný dárek, neváhejte si objednat dárkové balení.

Při zakoupení kterékoliv permanentky můžete počítat s bezplatným zapůjčením lyží, kneeboardu, vest a základní instruktáží.


Vodní vlek

Permanentky bodové
1 jízda   50 Kč  
5 jízd   170 Kč  
  10 jízd   300 Kč  
[tip] Náš tip   30 jízd   800 Kč

Tyto permanentky jsou přenosné (můžete si je navzájem půjčovat)


Permanentky hodinové
1 hodina   300 Kč  
2 hodiny   420 Kč  
4 hodiny a déle   550 Kč

Tyto permanentky jsou nepřenosné


7-denní permanentka
7 dní ježdění  2800 Kč

Tuto permanentku můžete využít kterýchkoliv 7 dní v sezóně. Tyto dny nemusí následovat.


Časová permanentka
Sezónní ježdění  9000 Kč

Umožňuje využívat permanentku kdykoliv během provozu pro veřejnost po celou sezónu.
Tyto permanentky jsou nepřenosné.NOVINKA!
MOŽNOST ZAKOUPENÍ SEZÓNNÍ PERMANENTKY NA SPLÁTKY (Informace na pokladně)Pronájem celého vleku
1 hodina  2500 Kč
2 hodiny  4500 Kč
3 hodiny  6000 Kč
Ostatní požadavky řešíme individuálně

Pronájmy vleku mají přednost před bodovými, časovými i denními permanentkami.
Upřednostňujeme včasné objednávky přes náš formulář.


Paddleboard

Půjčovné: 150Kč za hodinu (včetně zapůjčení vesty)

MOŽNOST REZERVACE!
Chcete mít jistotu, že bude paddleboard volný, když dorazíte k nám?
Rezervujte si ho na určitou hodinu na telefonním čísle +420 608 863 067.


Provozní řád půjčovny paddleboardů Ski&Wake parku


  • Nájemce má při výpůjčce paddleboardu povinnost prokázat se platným průkazem totožnosti nebo složit zálohu v dohodnuté výši.
  • Paddleboard se pronajímá na dobu určitou. Dobou určitou se rozumí čas od doby převzetí paddleboardu až do doby jeho vrácení.
  • V případě, že nájemce překročí dohodnutou dobu užívání, bude účtováno dodatečné nájemné ve výši 50,- Kč za každých započatých 15 minut. Nájemné je nevratné, i když doba pronájmu paddleboardu nebude plně využita.
  • Nájemce je při převzetí paddleboardu povinen zkontrolovat jeho aktuální stav a neprodleně nahlásit viditelné vady či poškození.
  • Nájemce má povinnost užívat paddleboard řádně a k účelům, jemuž je určen.
  • Nájemce má povinnost chránit paddleboard před poškozením, ztrátou, odcizením nebo zničením.
  • Dojde-li k poškození nebo ztrátě paddleboardu, má nájemce povinnost neprodleně oznámit vzniklou věc provozovateli. Pokud byla nájemcem složena záloha, je pronajímatel oprávněn tuto zálohu použít na úhradu vzniklé škody, nebo úhradu dlužného nájemného v případě, že nájemce překročí dobu nájmu. Povinnost nájemce nahradit škodu se řídí ustanoveními občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu.
  • Nájemce přebírá plnou odpovědnost za převzatý paddleboard svým podpisem.
  • Užívání paddleboardu je na vlastní nebezpečí. Každý uživatel je povinen mít záchrannou vestu. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu, kterou při užívání paddleboardu nájemce způsobí sobě nebo ostatním.
  • Vedoucí půjčovny má právo odmítnout pronájem paddleboardu bez udání důvodu.


Wakeboard

Půjčovné
 1h  2h  3h  Celý den
 80 Kč  130 Kč  190 Kč  250 Kč

Neoprén

Půjčovné
 1h  2h  3h  Celý den
 60 Kč  100 Kč  120 Kč  150 Kč

Přilba

Půjčovné
 1h  2h  3h  Celý den
 40 Kč  60 Kč  80 Kč  100 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH

nahoru ^

Tým Ski&Wake Park
  Všechna práva vyhrazena © 2009 | Ceny, provozní doba a provozní řád jsou platné pro sezónu 2019 |

[SkiWakePark Těrlicko] [Martines interiéry] [Vodní záchranná služba Těrlicko] [Santi sport] [Friky Triky] [Spectral] [Kite Kurzy] [Areál Permoník] [4wake] [SP] [Penzion Tarem] [Active Boards] [Slingshot]